Skip to content

Vi løfter frem landets kundebehandlere
og bidrar til enda bedre kundeopplevelser!

Dette gjør vi gjennom en årlig måling av kundeopplevelsen hos en lang rekke selskaper, etterfulgt av en stor kåring hver vår. Undersøkelsene gir oss god og oppdatert innsikt, som vi ønsker å dele gjennom våre rapporter.

I år består undersøkelsene av:

NBK23
0
Antall besvarelser i NBK23
KSP23
0
Antall besvarelser i KSP23
Deltakere
0
Antall deltakere i undersøkelsene
Klasser
0
Antall klasser i undersøkelsene
Priser
0
Antall priser vi deler ut på kåringen 27/4

NBK23 - Norges Beste Kundeopplevelse

Norges Beste Kundeopplevelse

Kundeserviceprisen.no

i KSP23 og NBK23

Kundeserviceprisen.no

til kåringen 27. april

I samarbeid med

NBK23 i samarbeid med Norstat
Datainnsamling i NBK23 i regi av Norstat

Kundeservicenytt
Confex