Kundeserviceprisen.no NBK23

En pådriver for enda bedre kundeopplevelser

Kundeserviceprisen.no
Det hele startet som et svar på en undersøkelse av Norges dårligste kundesenter!
Helt siden 2007 har SeeYou i samarbeid med Confex arrangert og gjennomført Kundeserviceprisen. Undersøkelsen Kundeserviceprisen – «Best i test» gjennomføres hvert år og flere og flere kundesentre deltar. Deltakende kundesentre inndeles i klasser etter bransjer, og antall klasser har også steget.

NBK – Norges Beste Kundeopplevelse
Fra 2023 undersøker vi både nye, potensielle og eksisterende kunders opplevelser i møtet med deltakerne! Kundeserviceprisen.no er undersøkelsen av nye, potensielle kunder og NKB – Norges Beste Kundeopplevelse er undersøkelsen for eksisterende kunder.

Kundeserviceprisen.no og NBK – Norges Beste Kundeopplevelse er Norges største undersøkelse av kundeopplevelse!Vi ønsker alle deltakerne og alle kundebehandlerne lykke til
i Kundeserviceprisen.no og i NBK – Norges Beste Kundeopplevelse!

Alt du må vite og mer

Vår målsetning er å gi deg som jobber hos en av deltakerne eller er interessert i kundeservice og kundeopplevelse, innsikt i Kundeserviceprisen. Du kan også bli kjent med hva undersøkelsen går ut på. Dessuten vil vi gi deg forståelse for hva vi faktisk kan se av resultatene.

Vi er helt sikre på at det ikke er praktisk mulig å tilpasse seg våre Mystery Shoppere når de kontakter et kundesenter. Til det er både de og henvendelsene for forskjellige. Samtidig mener vi det er viktig at alle lederne og kundebehandlerne i et kundesenter fokuserer på de prestasjonene vi måler, i hver eneste dialog. Gjøres dette vil kundeopplevelsene bli enda bedre og kundenes etterlatte inntrykk forbedres.

Bedriftens ansikt utad

Jobben som kundebehandler er en av de tøffeste og vanskeligste man kan ha! Ofte er du den eneste fra bedriften en kunde er i kontakt med. Dermed er kundens inntrykk, tilfredshet og ambassadørgrad avhengig av hvordan du utfører dine prestasjoner. I tillegg er hver enkelt kunde forskjellig fra den neste.

Hver kunde har sine forventninger, sine behov og sine ønsker. Alt dette skal du som kundebehandler håndtere mange titalls ganger hver dag. Ofte har du ikke engang særlig mulighet til å forberede deg til hver henvendelse.

Innsikt og trening

Gjennom Kundeserviceprisen gir vi kundesentrene mulighet til å få god og grundig innsikt om kundeopplevelsen hos dem. Innsikten hentes inn gjennom 25 kundehenvendelser.

Innsikten fordeles på totalt 6 prestasjonsområder. Den hentes inn gjennom 4 måneder og presenteres, beskrives og analyseres for at den skal være enkel å bruke internt. Med innsikten får lederne i kundesentre over hele Norge mulighet til å identifisere hvilke prestasjoner som bør utvikles og trenes på. Og de får innsikt i hvilke som skal vedlikeholdes og tas vare på.

Ingen blir gode uten trening. Derfor håper vi innsikten fra Kundeserviceprisen benyttes til å utvikle kundebehandlerne. Den detaljerte innsikten i rapporten gir dem mulighet til å trene og utvikle prestasjonene. Utvikling av kundebehandlerne og de prestasjonene de utfører hver dag sikrer økt mestring, inspirasjon og engasjement. Og resultatet blir enda mer tilfredse kunder!

 
Kåring 2023