Bestill rapport fra Kundeserviceprisen 2022

I 2022 er det enda flere muligheter forbundet med å være deltaker i Kundeserviceprisen. Dere velger hvor dypt dere ønsker å gå inn i innsikten og vi leverer deretter. Kundeserviceprisen skal “bidra til enda bedre kundeopplevelser” og nå tar vi dette et skritt lenger!

Nå tilbyr vi 3 spennende muligheter for innsikt og utvikling i kundesenteret.

Standard rapport

Vår standardløsning er at dere bestiller rapporten fra Kundeserviceprisen. Innholdet kan du lese om på siden om rapporten. Vi ønsker å bidra til at dere får nytte av innsikten og funnene, derfor tilbyr vi alle som kjøper rapporten en presentasjon og gjennomgang av denne. Dette gjør vi hos dere eller på Teams, dere velger.

Rapporten for Kundeserviceprisen 2022 med presentasjon og gjennomgang koster kr 28.500,-. (Evt. reise og opphold kommer i tillegg)

Eksempel fra rapporten

Standard rapport og workshop

Noen av kundesentrene ønsker å gå dypere inn i innsikten og funnene har vi fra Kundeserviceprisen 2022 og ønsker hjelp til å komme godt i gang. For dere tilbyr vi nå en spennende mulighet; dere kjøper rapporten og en workshop med SeeYou. Vi starter dette oppsettet med å presenter rapporten, funnene og innsikten for dere. Deretter tar vi dere med på en halvdags workshop. I denne workshopen hjelper vi dere med å identifisere de viktigste funnene for dere, prioritere dem og utvikle et enkelt Storyboard. Dette gjør vi hos dere eller på Teams, dere velger.

Rapporten fra Kundeserviceprisen 2022, med presentasjon, gjennomgang og halvdags workshop koster kr 42.500,-. (Evt. reise og opphold kommer i tillegg)

Standard rapport og CX-sprint

For de av dere som ønsker enda mer bistand og noen utenforstående til å fasilitere en prosess sammen med dere er vår nyhet CX-sprint en meget god løsning. Vi starter med å gjennomgå rapporten og ser på innsikt og funn i den sammen. Deretter gjennomfører vi en halvdags workshop hvor vi, sammen med dere, identifiserer de, for dere, viktigste funnene. Vi ser på årsakssammenhenger og prioriterer områdene.

SeeYou CX-sprint

Deretter bruker vi 1 dag på ytterligere innsikt. Vi ser på andre undersøkelser dere har, vi samtaler med og intervjuer nøkkelpersoner, både ledere og medarbeidere, i deres organisasjon og sammenstiller denne innsikten, sammen med innsikten fra Kundeserviceprisen.

Når innsikten er sammenstilt bruker vi 1 dag sammen på en designsprint. Vi gjennomfører en designsprint hvor vi finner, konkretiserer aktuelle løsninger og deretter prioriterer disse og lager en action plan dere kan implementere og følge.

Den nest siste fasen i CX-sprint er Implementering. Vi kan bistå dere, mye eller lite, eller dere gjør dette selv. Denne bistanden avtaler vi spesielt med dere og den er ikke inkludert i prisen for CX-sprint.

Den siste fasen i CX-sprint er ytterligere undersøkelser, enten egne, tilpassede, undersøkelser av kundeopplevelsen for dere, eller Kundeserviceprisen 2023. Dere velger og dette avtales individuelt og er ikke inkludert i prisen for CX-sprint.

Rapporten fra Kundeserviceprisen 2022, med presentasjon, gjennomgang og CX-sprint (uten implementering og ytterligere undersøkelser) koster kr 99.500,-. (Evt. reise og opphold kommer i tillegg)

Benytt skjemaet under for å bestille eller kontakte oss om mer informasjon.

Les mer om rapporten her.

    Bestill rapport fra Kundeserviceprisen (Vi kontakter deg uansett før produksjon og endelig bestilling)