Innsiktsbutikken

Velkommen til Kundeserviceprisen.no sin butikk!

Basert på vår store innsikt om kundeopplevelsen norske kundesentre leverer har vi utarbeidet åpne kurs og bedriftsinterne kurs.

Vi tilbyr utvikling av ledere i kundesentre og kundebehandlere. Vi vet at det er etter samlingen at du kan trene og derfor ønsker vi å gi deg tid til trening mellom hver samling.

Åpne kurs

Norges kundesentre er veldig forskjellige. Noen er store og/eller en del av et stort selskap, med mange interne ressurser. Andre er mindre og små, med lite tilgang på ressurser. Vi ønsker å være fleksible med prosessene vi tilbyr. Derfor tilbyr vi både åpne kurs og bedriftsinterne prosesser.

Hver samling vil ha ulike temaer med tilpasset innhold. Du, som deltager, kan dessuten bestille 1-1-oppfølging mellom hver samling.

Bedriftsinterne kurs

For noen kundesentre er det mest fordelaktig å kjøre tilpassede, bedriftsinterne prosesser. På denne måten sikres at alle medarbeiderne får den samme innsikt, kunnskap og læring. Og det gjør det enklere for lederne å følge opp atferdsendringen etter samlingene. Det er når kunnskap blir kompetanse at endringene skjer.

Rapport fra Kundeserviceprisen.no

Siden 2007 har SeeYou gjennomført Kundeserviceprisen. Innsikten fra Norges største undersøkelse av kundeopplevelse har stor verdi for den enkelte deltaker. Derfor tilbyr vi alle deltakerne en grundig rapport fra undersøkelsen. Rapporten gjennomgås med dere, på Teams eller hos dere, og dere får mulighet til å stille spørsmål, diskutere kundeopplevelser og tilegne dere innsikten. Med rapporten følger mange muligheter for å jobbe med utvikling av deres medarbeidere videre.