Skip to content

GDPR

Prestasjonsområdet GDPR er nytt i Kundeserviceprisen 2023. Spørsmålene i dette prestasjonsområder er uten poeng i 2023. Dette betyr at svarene på disse spørsmålene ikke påvirker Totalresultatet, eller andre resultater. Prestasjonsområdet er med i 2023 for at vi skal få læring om hvordan området og prestasjonene fungerer og for at vi etter gjennomføring kan si noe om hvordan norske kundesentre forholder seg til disse temaene. I dette prestasjonsområdet er det disse prestasjonene som vurderes (2023-):

Her ønsker vi å vite om vi satt igjen med en god forståelse av hvordan selskapet tar vare på og behandler våre personopplysninger.

Her ønsker vi å vite hva selskapet ønsker å bruke dine personopplysninger til.

Her ønsker vi å vite om vi fikk god og forståelig informasjon om hva vi måtte gjøre for å slette våre personopplysninger, om dette skulle bli aktuelt for oss.

Svar- og ventetid

Svar- og ventetid

Mottak og velkomst

Mottak og velkomst

Kundebehandleren

Kundebehandleren

Totalinntrykk

Totalinntrykk

GDPR

CX - Customer Experience

Customer Experience