Skip to content
cropped image

2 undersøkelser – 196 deltakere, del 1

Norges største undersøkelse av kundeopplevelse ble arrangert for 17. gang i 2023. 19 klasser med til sammen 196 deltakere. Og de samme deltakerne er med i undersøkelsene av nye, potensielle og eksisterende kunder.

Over 20.000 kunder har sagt sin mening i 2 undersøkelser

KSP23 – Kundeserviceprisen er «den gamle» undersøkelsen av nye, potensielle kunders opplevelse, som Kundeserviceprisen alltid har vært.
I KSP23 har vi 4.900 besvarelser fra våre observatører etter direkte kontakt med kundesentrene.

NBK23 – Norges Beste Kundeopplevelse er den nye undersøkelsen av eksisterende kunders opplevelse, som kunde.
I NBK23 har vi 15.569 svar fra eksisterende kunder som har vært kunde hos deltakerne i 2022. Det er Norstat som har skaffet denne innsikten.

Les om innsikten lenger ned på siden!

Noe scorer bedre enn andre!

Med 2 undersøkelser med 19 klasser i hver har vi 38 klassevinnere i Kundeserviceprisen 2023. I tillegg kåret vi 1 vinner i KSP23 og 1 vinner i NBK23. Dessuten, som en nyhet i 2023, kåret vi en totalvinner, den deltakeren med best gjennomsnittsresultat i begge undersøkelsene – Norges beste kundesenter! Og, som vanlig, kårer vi det kundesenteret som er «Best på» for Telefon, E-post, chat og Messenger.

Du kan se alle vinnerne og deres resultat her. I resultatlisten finner du 3 resultater; Totalresultat, som er resultatet for alle henvendelser til deltakeren, inkl. eventuelle «ikke svar», Score for Besvarte, som er resultatet for de henvendelsene til deltakeren vi har fått svar på og score for Kundebehandleren, som er deltakerens resultat for prestasjonsområdet Kundebehandleren (ca. 50% av undersøkelsen). Du vil kunne se at det er flere deltakere som er verdt å vente på når du kontakter dem!

Norges beste kundesenter 2023 – Mester Grønn

Mester Grønn - Norges beste kundesenter 2023
Mester Grønn – Norges beste kundesenter 2023

Vinner i KSP23 – Kundeserviceprisen – REDGO

REDGO - Vinner KSP23 - Kundeserviceprisen
REDGO – Vinner KSP23 – Kundeserviceprisen

Vinner i NBK23 – Norges Beste Kundeopplevelse – Vinmonopolet

Vinmonopolet - Vinner i NBK23 - Norges Beste Kundeopplevelse
Vinmonopolet – Vinner i NBK23 – Norges Beste Kundeopplevelse

Innsikten fra Norges største undersøkelse av kundeopplevelse – del 1

KSP23 – Kundeserviceprisen

2 undersøkelser - KSP23 - Kundeserviceprisen - Variasjon i resultat mellom alle henvendelser og de besvarte henvendelsene for hele undersøkelsen
KSP23 – Kundeserviceprisen – Variasjon i resultat mellom alle henvendelser og de besvarte henvendelsene for hele undersøkelsen
KSP23 - Kundeserviceprisen - Variasjon mellom deltakeren med best resultat (REDGO) og den med dårligst resultat både for Totalresultat (alle henvendelser) og Besvarte (de besvarte henvendelsene).
KSP23 – Kundeserviceprisen – Variasjon mellom deltakeren med best resultat (REDGO) og den med dårligst resultat både for Totalresultat (alle henvendelser) og Besvarte (de besvarte henvendelsene).
KSP23 - Kundeserviceprisen - Andel besvarte henvendelser pr. klasse.
KSP23 – Kundeserviceprisen – Andel besvarte henvendelser pr. klasse.

Det ser ut som om det er klassene Boligmegling, Energi og Offentlig som har størst utfordringer med å besvare våre henvendelser innenfor våre faste rammer. Både Energi og Offentlig vise tilsvarende utfordringer i 2022.

Om en deltaker besvarer en henvendelse helt mot slutten av våre frister, vil score for Svar- og ventetid sannsynligvis bli 0. Det betyr at denne henvendelsen ikke kan få 100 i score, men maksimalt 95. Svar- og ventetid er omtrent 5% av verdien for en besvarelse.

Svar- og ventetider:

  • Telefon: 5 minutter + 5 minutter en annen dag, om vi ikke får svar første gang
  • Chat: 5 minutter + 5 minutter en annen dag, om vi ikke får svar første gang
  • E-post: 3 virkedager og vi sendes mellom kl. 09 og kl. 12 en virkedag
  • Messenger: 30 minutter + 30 minutter en annen dag, om vi ikke får svar første gang og her kan vi også få svar mellom første og andre gang (Messenger kan ikke avsluttes)
KSP23 - Kundeserviceprisen - Score for Svar- og ventetid fordelt på kontaktmåter. Chat er oppdelt på chat med menneske, chatbot og chat med chatbot først, som så overføres til menneske.
KSP23 – Kundeserviceprisen – Score for Svar- og ventetid fordelt på kontaktmåter. Chat er oppdelt på chat med menneske, chatbot og chat med chatbot først, som så overføres til menneske.

Det er stor variasjon i norske kundesenter!

KSP23 - Kundeserviceprisen - Resultater for den beste (grønn), den dårligste (rød) og gjennomsnitt (oransje) for de 3 prestasjonsområdene hvor vi er i kontakt med en kundebehandler, altså debesvarte henvendelsene. Dette er forskjellige deltakere.
KSP23 – Kundeserviceprisen – Resultater for den beste (grønn), den dårligste (rød) og gjennomsnitt (oransje) for de 3 prestasjonsområdene hvor vi er i kontakt med en kundebehandler, altså de besvarte henvendelsene. Dette er forskjellige deltakere.

«Gjennomsnitt finnes ikke!»

Vi kan ha gode og/eller mindre gode resultater «i gjennomsnitt», men den enkelte kunde opplever ikke dette. I grafen over ser du resultatet for den beste deltakeren (grønn) i KSP23 for hvert prestasjonsområde, den dårligste (rød) (dette er forskjellige deltakere) og gjennomsnittet for prestasjonsområdet i hele undersøkelsen.

Denne variasjonen er den reelle kunder opplever i hverdagen. Dette vil kunne få betydelige konsekvenser for omsetning, omdømme og mye annet. Har dere kontroll på hvilke variasjon kundene opplever hos dere og ikke «kun» gjennomsnittet?

Det er ikke viktig å vinne i KSP – Kundeserviceprisen, det er viktig å levere en god nok opplevelse til den enkelte kunde!
Kundeserviceprisen.no

CX – Customer Experience – det kunden sitter igjen med etter dialogen

KSP23 - Kundeserviceprisen - Variasjonen i resultater for NPS ved den beste (grønn), den dårligste (rød) og gjennomsnittet (oransje).
KSP23 – Kundeserviceprisen – Variasjonen i resultater for NPS ved den beste (grønn), den dårligste (rød) og gjennomsnittet (oransje).

NPS – Net Promoter Score er omdiskutert. Vi har denne internasjonale standarden med. Ingen av CX-resultatene påvirker Totalresultatet for en deltaker.

Også her er variasjonen veldig stor! En NPS-score på 90 er fantastisk bra og tyder på at kundebehandlerne virkelig påvirker kundene til å bli ambassadører for selskapet. En NPS-score på -70, der i mot, tyder på at kundene ender med et inntrykk som kan skape mye negativitet.

CX utover NPS

KSP23 - Kundeserviceprisen - Variasjon i CX-resultater i KSP23, den beste (grønn), den dårligste (rød) og gjennomsnittet i hele undersøkelsen (oransje)
KSP23 – Kundeserviceprisen – Variasjon i CX-resultater i KSP23, den beste (grønn), den dårligste (rød) og gjennomsnittet i hele undersøkelsen (oransje)

Utover NPS har vi med 4 andre internasjonale CX-standarder med i KSP23. Den grønne stolpen er den deltakeren med best resultat for det CX-spørsmålet, den røde stolpen er den med lavest score og den oransje er gjennomsnittet. Dette er forskjellige deltakere.

  • CSAT er kundetilfredshet på en skala 1 til 5. Her scorer den beste 4,9 av 5, mens den dårligste scorer 2,5. Dette vil gi store utslag på omsetning, lojalitet, omdømme osv.
  • CES (Customer Effort Score) er Kundeanstrengelsesscore – Hvor enkelt var det å få hjelp, på en skala 1 til 7. Også her er variasjonen meget stor! Her spiller f.eks. overdrevent kompliserte tastemenyer, lange ventetider og kundebehandlernes atferd inn på resultatet. Den beste scorer 6,8, som tyder på at kundebehandlerne er dyktige til å ta i mot, forstå og hjelpe den enkelte kunde. Den dårligste viser at det nok oppleves en del friksjon og motstand i kundedialogen og at det kanskje oppleves vanskelig eller utfordrende å få hjelp.
  • VES (Value enhancement score) Verdiøkningscore antyder om kunden opplever økt verdi (VES1) og økt tillit (VES2) gjennom dialogen med kundebehandler. Økt verdi tyder på at kunden opplever å få mer ut av eller større nytte/glede av produktet/tjenesten. Økt tillit tyder på at kunden får økt sin tillit til å kjøpe produktet/tjenesten eller faktisk gjøre det som er avtalt i dialogen. Vi ser en variasjon fra 6,8 til 3,3 for verdiøkning og fra 6,8 til 3,1 for tillitsøkning. Dette gir fundamentalt forskjellige kundeopplevelser. I en konkurransesituasjon kan en lav/lavere score bety at kundene heller velger en konkurrent og en høy/høyere score at kunden heller velger dere. Variasjonen vi opplever er meget stor for begge VES-spørsmålene!

Det er forskjell på kontaktmåtene

Selvfølgelig er det det, sier du kanskje. Telefon er muntlig og har derfor flere verktøy og muligheter tilgjengelig for kundebehandleren. Chat, Messenger og e-post er skriftlige kontaktmåter og dermed er f.eks. ordvalg enda viktigere. Dessuten er det lettere å misforstå en kunde på skrift, rett og slett fordi det er lettere å «anta at». På telefon vil du lettere få korrigert en eventuell feil antagelse, fordi du interagere mer direkte og på flere måter, med kunden.

I KSP23 – Kundeserviceprisen ser vi stor forskjell på resultatene for prestasjonsområdene når vi fordeler henvendelsene ut på de kontaktmåtene vi benytter. Forskjellene ses spesielt i prestasjonsområdet Kundebehandleren, der Telefon scorer nesten 30% bedre enn Messenger. Hva vil det bety for en ny, potensiell kunde, slik som vi later som vi er? Du kan se hvilke prestasjoner vi måler i dette prestasjonsområdet her på vår hjemmeside.

KSP23 - Kundeserviceprisen - Resultater for hvert prestasjonsområde fordelt på kontaktmåter. Telefon (grønn), e-post (rød), chat (blå) og Messenger (lilla)
KSP23 – Kundeserviceprisen – Resultater for hvert prestasjonsområde fordelt på kontaktmåter. Telefon (grønn), e-post (rød), chat (blå) og Messenger (lilla)

Vi ser stor variasjon hos enkeltdeltakere fra kontaktmåte til kontaktmåte og vi ser stor variasjon fra deltaker til deltaker. Noen har gode resultater på en eller to kontaktmåter, mens er tredje scorer mye lavere. Noen få scorer veldig godt på alle vi måler dem på, men de er i mindretall. Særlig er dette interessant når det viser seg at det er de samme kundebehandlerne som håndterer alle kontaktmåtene.

Hvordan kan en kundebehandler levere så forskjellige kundeopplevelser? Fagkompetansen er jo den samme (samme person), men måten det kommuniseres på er forskjellig. Altså handler det trolig om kundebehandlerens kommunikasjonskunnskap og -kompetanse. Hvor mye tid og ressurser har vi brukt og bruker vi på å trene på kommunikasjon? Hvordan jobber vi med kompetanseutvikling hos den enkelte kundebehandler på hver enkelt kontaktmåte? Hvordan videreutvikler vi den enkelte? Hvordan følger vi opp den enkelte?

Neste del

Fremover vil vi publisere mer innsikt fra KSP23 – Kundeserviceprisen. Vi vil gi dere smakebiter på hva vi opplever som nye, potensielle kunder og eksempler på hva «de beste» gjør.

Vi vil også publisere innsikt fra NBK23 – Norges Beste Kundeopplevelse fremover.

Følg med!

Vi løfter frem landets kundebehandlere og bidrar til enda bedre kundeopplevelser!
Kundeserviceprisen.no

Rapporten fra KSP23 – Kundeserviceprisen

Har dere ennå ikke bestilt rapporten? Det er ikke for sent!

I rapporten får dere alle detaljene om hvordan deres kundebehandlere oppleves av nye, potensielle kunder. Sammen dykker vi ned i innsikten og identifiserer suksessfaktorer dere allerede har og prestasjoner dere kan utvikle videre.

Les mer om rapporten og bestill den her.