Skip to content
KSP24 - webinar #1

KSP24 – webinar #1

Det er flere endringer i KSP24 – Kundeserviceprisen. Vi gjennomgår disse endringene og ser på innsikt fra KSP23 – Kundeserviceprisen i dette webinaret. Dessuten snakker vi litt om trender i økonomien og hvordan disse påvirker kundesentre.

Webinar #1 om KSP24 – Kundeserviceprisen ble gjennomført 1. desember 2023. Dessverre hadde vi litt tekniske utfordringer i oppstarten. Dette ble løst og heldigvis var det mange som fant veien til det forsinkede webinaret allikevel.

Om du ikke fikk sett det live, eller du vil se det igjen har du nå muligheten. Vi tok opp webinaret og legger det her på hjemmesiden, for at så mange som mulig kan ha glede av det.

Flere valg og tilpasninger

En fellesnevner for kundesentre i Norge er at de ikke er like. Noen er små, noen store. Noen har mye ressurser, andre har lite ressurser. Noen jobber løpende med utvikling av medarbeiderne, andre har akkurat kommet i gang med dette og noen jobber kanskje ikke med det, av ulike grunner.

I KSP24 – Kundeserviceprisen er det flere nyheter, flere endringer og store muligheter for å tilpasse deres deltakelse i undersøkelsen til deres ønsker og behov.

KSP24 – Kundeserviceprisen

Målet med KSP – Kundeserviceprisen er å gi kundesentrene innsikt om hvordan kundene opplever kundebehandleren og dermed selskapet. Denne innsikten har vi innhentet i hele 17 år, før vi nå endrer flere ting med undersøkelsen for å videreutvikle innsikten:

  • Alle som ønsker å delta i KSP24 – Kundeserviceprisen må selv melde seg på
  • Deltakerne velger selv om de kun ønsker innsikt om eget kundesenter (KSP24 – enkel) eller eget kundesenter sammen med inntil 5 konkurrenter (KSP24 – konkurrenter)
  • Deltakerne velger selv hvordan de ønsker å gjennomgå rapporten; digitalt, med en workshop eller med en utviklingsprosess
  • Deltakerne måles på de samme prestasjonene som i KSP23 – Kundeserviceprisen
  • Ventetidene i KSP24 – Kundeserviceprisen er de samme som i KSP23 – Kundeserviceprisen
  • Deltakerne måles på inntil 3 av 4 kontaktmåter; telefon, e-post, chat og Messenger
  • Vinnerne kåres 25. april 2024 og mer informasjon om dette kommer løpende

Opptak av webinaret

Ikke alle har mulighet til å delta i webinaret live. Derfor er vi glade for at vi har tatt opp webinaret og gir dere muligheten til å se det, se det igjen og dele det med andre i kundesenteret. Bruk gjerne hele eller deler av webinaret som en del av deres utvikling av kundesenteret!

Webinar #1 om KSP24 – Kundeserviceprisen

Vi ønsker dere alle sammen lykke til i KSP24 – Kundeserviceprisen!

SeeYou AS