Skip to content
Åpent kurs Kundesenterleder

Utvikling i kundesenter?

Hva med å starte 2023 som leder for kundesenter med ny kunnskap, nye verktøy og ny innsikt?

Verden går fremover og noen sier den går fortere og fortere. Endring er den nye normalen, sier noen. Det vi gjorde for noen år siden fungerer ikke like godt lenger. Det kommer noe generasjoner til, med nye bokstaver. Nye forventninger, ønsker og behov.

For kundebehandlerne i kundesenteret betyr dette at henvendelsene fra kundene gradvis endres. Kravene til kundebehandlerne endres, kanskje uten at vi er bevisste på det. Dermed blir jobben som leder for kundesenteret enda mer utfordrende. Og enda viktigere!

Kundeserviceprisen skal være en pådriver for enda bedre kundeopplevelser!

En måte å være pådriver på er å gi deltakerne innsikt i og forståelse for de resultatene undersøkelsen viser. Dette kan være gjennom at de selv gjennomgår rapporten. Eller at vi i fellesskap gjennomgår og diskuterer resultater og funn. Det kan også være at vi lager en prosess som over tid skaper den endringen vi sammen ser at det er behov for.

Åpent kurs for ledere i kundesenter

Derfor tilbyr vi nå åpne kurs. For deg som leder av et kundesenter er det åpne kurset for Kundesenterledere et godt alternativ. Du får teori og praksis og du gjennomfører sammen med andre ledere. Dette gir deg også et nettverk, andre perspektiver og andre erfaringer. Ta en kikk på filmen under og klikk deg videre til informasjon om påmelding til kurset.

SeeYou arrangerer åpne kurs for teamledere og kundesenterledere.

Meld deg på det åpne kurset for Kundesenterledere. Sammen bidrar vi til enda bedre kundeopplevelser!

Les mer!

Les om endringen i Kundeserviceprisen.no som gjør undersøkelsen dobbelt så stor!

Se resultatene i Kundeserviceprisen 2023, både for KSP23 og NBK23.