Skip to content
Webinar

Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023 ep. 1

Hele veien gjennom Kundeserviceprisen 2023 kjører vi en serie med webinar. Disse er gratis og vi ønsker dere alle velkommen til å delta. Vi vet også at hverdagen i kundesentre er hektisk og ofte endrer seg, derfor legger vi også ut opptak av alle episodene her på hjemmesiden. På den måten har du mulighet til å se webinarene når du vil og med hvem du vil.

Gjennom Kundeserviceprisen 2023 har vi planlagt 6 webinarer i serien. I år deler vi opp temaene etter prestasjonsområdene i undersøkelsen. For bedre oversikt og enda mer innsikt har vi i Kundeserviceprisen jobbet med prestasjonsområder i flere år. I Kundeserviceprisen 2023 er det 6 prestasjonsområder.

Prestasjonsområdene

  • Svar- og ventetid
  • Mottak og velkomst
  • Kundebehandleren
  • Totalinntrykk
  • GDPR (nytt i 2023)
  • CX – Customer Experience

Serien med webinar

Det første webinaret i serien i år handler om CX i tillegg til mer informasjon om undersøkelsen som helhet. Deretter tar vi for oss prestasjonsområdet Svar- og ventetid. Dette handler om våre rammer for ventetid ved henvendelser og om hvordan ventetid kan påvirke kundeopplevelsen, på godt og vondt. Tredje webinar handler om Mottak og velkomst. Her snakker vi om de første sekundene av en henvendelse og hvordan den kan påvirkes og påvirker. Nå er også noen foreløpige resultater tilgjengelige og vi tar en titt å dem også.

Det fjerde webinaret handler om prestasjonsområdet Kundebehandleren. Dette er det største prestasjonsområdet, altså det som har flest prestasjoner. Prestasjonene kundebehandlerne gjør eller ikke gjør, måler vi ved å spørre våre observatører om de har opplevd disse eller ikke. Deretter ser vi nærmere på Totalinntrykk i det femte webinaret. Dette prestasjonsområdet oppsummerer hele dialogen og vi ser også nærmere på om vi (les: kundene) følte seg verdsatte og, viktigst, om de ville handlet med selskapene. Til sist runder vi av med episode 6, Oppsummering av Kundeserviceprisen 2023.

Vi gleder oss til å ta dere med inn i undersøkelsen og gi dere innsikten. Vi håper vi dermed bidrar til enda bedre kundeopplevelser!

Se Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023/1

Meld deg på webinarserien

Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023

Følg oss på LinkedIn

Vi benytter LinkedIn som en kanal for informasjon. Her vil du finne store og små innlegg med innsikt fra årets undersøkelse. Vi ser frem til å se deg der!