Rapport fra Kundeserviceprisen 2022

kr 28.500,00 ekskl. mva

En undersøkelse uten tilgang til innsikt kan være spennende, men gir ikke så mye verdi for deltakerne, utover en god følelse om man gjør det bra. Det er en av grunnene til at vi har jobbet mye med å utvikle rapporten fra Kundeserviceprisen de siste årene. I resultatlisten ser deltakerne hvilket totalresultat de fikk og hvordan de plasserte seg i forhold til de andre. I rapporten kan deltakerne se mye, mye mer. Her kan du få litt mer forståelse om den innsikten dere kan få ved å kjøpe rapporten og du får vite mer om hva som følger med.

Rapporten fra Kundeserviceprisen er delt opp i kapitler. I forbindelse med Kundeserviceprisen 2020 la vi til noen kapitler og fra og med Kundeserviceprisen 2021 og 2022 er antallet økt igjen. Målet med rapporten fra Kundeserviceprisen er å gi dere som er deltakere muligheter til å dykke ned i alle deler av resultatene. I tillegg til tallene, som rapporten naturlig nok er full av, inneholder den også analyser av prestasjoner og resultater og dere får tilgang til alle enkeltbesvarelsene, med Mystery Shoppernes kommentarer og avkrysninger.

Oversikt over innhold i rapporten:

 • Resultater i klassen/bransjen
  • Totalresultat
  • Score besvarte henvendelser
  • Score Svar- og ventetid
  • Score Mottak og velkomst
  • Score Kundebehandleren
  • Score Totalinntrykk
  • Score Kategorier
  • Score CX
 • Egne resultater fordelt på totalt og pr. kontaktmåte
  • Score for enkeltprestasjoner
  • Score for prestasjonsområder
  • Score for CX
  • Score for kategorier
 • Enkeltbesvarelsene fra Mystery Shopperne
  • Alle avkrysninger
  • 3 kommentarer pr. besvarelse

Her kan du lese mer om innholdet i rapporten.

Tomt på lager

Varenummer: rakusepr22 Kategorier: , Stikkord:

Tilleggsinformasjon

Rapport med gjennomgang på Teams

Rapport med gjennomgang på Teams

Rapport med gjennomgang i fysisk møte

Rapport med gjennomgang i fysisk møte
Evt. reise og opphold kommer i tillegg