Rapport fra KSP23 – Kundeserviceprisen

Gjennom undersøkelsen KSP23 – Kundeserviceprisen får vi innsikt i hvordan nye, potensielle kunder opplever å møte dere. Denne innsikten vil vi gjerne dele med dere!

Rapporten er videreutviklet gjennom flere år og inneholder mye informasjon. For å gi dere størst mulig verdi av rapporten presenterer vi den for dere i et møte, eller på Teams. På den måten har dere anledning til å stille spørsmål og vi kan diskutere resultater, konsekvenser og utviklingspotensial.

Om dere bestille både rapporten fra KSP23 – Kundeserviceprisen og rapporten fra NBK23 – Norges Beste Kundeopplevelse gir vi dere kr 5.000,- i pakkerabatt (rabatten synes ikke i handlekurven, men legges til manuelt før fakturering fra SeeYou AS).

Lenger ned finner du en oversikt over innholdet i rapporten fra KSP23 – Kundeserviceprisen

Rapport fra Kundeserviceprisen 2023

kr 29.900,00 ekskl. mva

Produktnr: KSP23-1 Kategorier: , Stikkord:

Innholdet i rapporten

Rapporten fra KSP23 – Kundeserviceprisen er delt opp i kapitler. I forbindelse med Kundeserviceprisen 2020 la vi til noen kapitler og både i Kundeserviceprisen 2021 og 2022 er antallet økt igjen.

Målet med rapporten fra KSP – Kundeserviceprisen er å gi dere som er deltakere muligheter til å dykke ned i alle deler av resultatene. I tillegg til tallene, som rapporten naturlig nok er full av, inneholder den også analyser av prestasjoner og resultater og dere får tilgang til alle enkeltbesvarelsene, med observatørenes kommentarer og avkrysninger.

Når vi presenterer rapporten gjør vi det slik at vi har en dialog om innholdet. Vi sikrer at dere kjenner dere igjen og at dere forstår, både hva dere er gode på og hva som kan bli enda bedre.

Her er en oversikt over kapitlene:

 • Resultater i klassen/bransjen
  • Totalresultat
  • Score besvarte henvendelser
  • Score Svar- og ventetid
  • Score Mottak og velkomst
  • Score Kundebehandleren
  • Score Totalinntrykk
  • Score CX
  • Score kategorier
 • Egne resultater fordelt på totalt og pr. kontaktmåte
  • Score for enkeltprestasjoner
  • Score for prestasjonsområder
  • Score for CX
  • Score for kategorier
 • Alle enkeltbesvarelsene fra observatørene
  • Alle avkrysninger
  • 3 kommentarer pr. besvarelse

Ytterligere informasjon om rapporten

denne siden finner du en grundigere presentasjon av innholdet i rapporten. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å kontakte oss.