Kundeserviceprisen og korona

Korona og Kundeserviceprisen 2021

Alle deltakerne i Kundeserviceprisen har vært påvirket av korona-pandemien i 2020. Noen mer enn andre og mange har sendt sine kundebehandlere på hjemmekontor. Denne situasjonen vil helt sikkert påvirke resultatene i årets undersøkelse, men vi er ikke sikre på at påvirkningen er negativ…

Likt for alle

Et av målene med Kundeserviceprisen er at undersøkelsen skal være så lik som mulig, for alle deltakerne. Det har gitt oss litt hodebry i planleggingen av Kundeserviceprisen 2021. Noen bransjer opplever fundamentale endringer, mens andre merker mindre. Noen produkter og tjenester har blitt «uselgelige», mens andre ser en økning i salg. I Kundeserviceprisen skal vi opptre som nye, potensielle, kunder. Om vi kan oppfattes som «de eneste nye kundene» kan det påvirke resultatet. Om våre rollespill som nye kunder skiller seg vesentlig ut fra andre henvendelser, kan det påvirke resultatet.

Færre klasser i 2021

Vi har fjernet noen klasser fra Kundeserviceprisen 2021, midlertidig. Vi håper disse bransjene så snart som mulig opplever normalitet, og da vil vi med glede igjen undersøke kundeopplevelsen de leverer. De bransjene som ikke er med i Kundeserviceprisen 2021 er: Båtreise, Cruise og Turoperatør. I tillegg er det mindre endringer i noen klasser. Vi håper på forståelse for at vi gjør dette for at undersøkelsen skal bli så rettferdig og så relevant som mulig.

Kundeserviceprisen- tilpasset korona

På samme måte som et kundesenter hele tiden må jobbe med å utvikle seg, utvikles også Kundeserviceprisen – «Best i test». I 2020 ble antallet klasser økt fordi markedet endrer seg og vi forbrukere får tilgang til enda flere produkter og tjenester. Noen klasser var nye, noe ble borte eller slått sammen med andre og noen klasser endret navn. Noen klasser var også som før. I 2021 blir det, som nevnt, også endringer på grunn av den pågående korona-pandemien.

I Kundeserviceprisen 2021 er det 20 klasser.