Prestasjonsområder i undersøkelsen

Prestasjonsområdene

Undersøkelsen Kundeserviceprisen er delt opp i 4 prestasjonsområder og et sett med CX-spørsmål. Dette er gjort for å tydeliggjøre hvilke områder et kundesenter jobber innenfor, uavhengig av bransjen de opererer i. Resultatene for de enkelte prestasjonsområdene kan gjøre det enklere for ledelsen i et kundesenter å forstå hvor de presterer godt og hvilke områder de bør arbeide med å utvikle videre.

Svar- og ventetid

Svar- og ventetid

Mottak og velkomst

Mottak og velkomst

Kundebehandleren

Kunde-behandleren

Totalinntrykk

Totalinntrykk

 

CX - Customer Experience

Customer Experience