CX - Customer Experience

Customer Experience – CX

Customer Experience – CX benytter 3 standard spørsmål som er internasjonalt anerkjente innenfor kundeopplevelse og kundeservice. Customer Experience påvirker ikke Totalresultatet for besvarelsen.

I dette prestasjonsområdet er det disse spørsmålene som besvares (2021-):

 • CES – Kundeanstrengelsesscore
  • Alt i alt, hvor enkelt var det å få den hjelpen du ønsket?
  • Scores fra 1 til 7, hvor 7 er best
 • CSAT – Kundetilfredshet
  • Hvor fornøyd er du med denne kundeopplevelsen?
  • Scores fra 1 til 5, hvor 5 er best
 • NPS – Net Promoter Score
  • På en skala fra 0 til 10, hvor sannsynlig er det at du vil anbefale dette selskapet til venner eller familie?
  • Går fra -100 til 100 og utregnes som (antall promotører (9+10)-antall negative (0-6))/(antall svar)*100
Svar- og ventetid

Svar- og ventetid

Mottak og velkomst

Velkomst og mottak

Kundebehandleren

Kunde-behandleren

Totalinntrykk

Totalinntrykk