Skip to content

Totalinntrykk

Prestasjonsområdet Totalinntrykk skal, som navnet tilsier, oppsummere hele dialogen i henvendelsen. Her ble det lagt til flere prestasjoner i 2021, for å enda bedre belyse effekten dialogen har på kundene. I dette prestasjonsområdet er det disse prestasjonene som vurderes:

Her vurderes om dialogen ble oppfattet som effektiv, uavhengig av dialogens lengde.

Her rapporteres om kundebehandler/chatbot henviser til hjemmeside/butikk (med poeng).

Her vurderes totalinntrykket kunden har fått av kundebehandleren.

Her vurder kunden om denne dialogen kunne resultert i kjøp. Om selskapet ikke tilbyr “kjøp” velges N/A, som ikke gir utslag på score.

Her beskriver observatøren sine opplevelser i prestasjonsområdet.