Totalinntrykk

Totalinntrykk

Prestasjonsområdet Totalinntrykk skal, som navnet tilsier, oppsummere hele dialogen i henvendelsen. Her ble det lagt til flere prestasjoner i 2021, for å belyse enda bedre effekten dialogen har på kundene.

I dette prestasjonsområdet er det disse prestasjonene som vurderes:

 • Oppfattet du dialogen som effektiv?
  • Her vurderes om dialogen ble oppfattet som effektiv, uavhengig av dialogens lengde.
 • Ble du i løpet av dialogen henvist til hjemmesiden eller en evt. butikk? (2022)
  • Her rapporteres om kundebehandler/chatbot henviser til hjemmeside/butikk (uten poeng).
 • Hvordan var ditt totalinntrykk av kundebehandleren?
  • Her vurderes totalinntrykket kunden har fått av kundebehandleren.
 • Følte du deg verdsatt som mulig ny kunde i denne dialogen? (2021)
  • Her vurderes kundens opplevelse av om de følte seg verdsatte i dialogen.
 • Ville du handlet med dette selskapet basert på denne kundeopplevelsen, om du hadde hatt behov for det de tilbyr? (2021)
  • Her vurder kunden om denne dialogen kunne resultert i kjøp. Om selskapet ikke tilbyr «kjøp» velges N/A, som ikke gir utslag på score.
 • Kommentarfelt Totalinntrykk.
Svar- og ventetid

Svar- og ventetid

Mottak og velkomst

Velkomst og mottak

Kundebehandleren

Kunde-behandleren

CX - Customer Experience

Customer Experience