Mottak og velkomst

Mottak og velkomst

Mottak og velkomst er det første prestasjonsområdet hvor kundebehandleren har påvirkning på resultatet. Her er utfordringen for en kundebehandler å «stille om» til en kunde de ikke vet mye om og tilpasse seg denne kunden.

I dette prestasjonsområdet vurderes flere prestasjoner:

 • Var det enkelt å komme i kontakt med riktig kundebehandler?
  • Her vurderes eventuelle spørsmål eller tastevalg man må gjennom før telefonhenvendelsen kommer frem til en kundebehandler og her vurderes hvor enkelt det var å velge kategorier og lignende for e-post, chat og Messenger.
 • Opplevde du velkomsten som rutinepreget/mekanisk eller som personlig og hyggelig?
  • Her vurderes kundebehandlerens mottak av telefonhenvendelsen og skriftlige formuleringer på e-post, chat og Messenger.
 • Benyttet kundebehandleren sitt navn og navnet på selskapet i velkomsten?
  • Her vurderes hvor personlig kontakten med kundebehandler er i starten av telefonhenvendelsen.
 • Inneholdt velkomsten navnet på kundebehandleren?
  • Her vurderes hvor personlig kundebehandlerens mottak av e-post, chat og Messenger-henvendelsen er.
 • Kunne den første kundebehandleren du kom i kontakt med hjelpe deg?
  • Her måles løsningsgrad for førstelinje.
 • Følte du deg velkommen når du ble mottatt som du ble? (2021)
  • Her måles effekten av velkomsten på kunden.
 • Kommentarfelt Velkomst og mottak.
Svar- og ventetid

Svar- og ventetid

Kundebehandleren

Kunde-behandleren

Totalinntrykk

Totalinntrykk

 

CX - Customer Experience

Customer Experience