Coaching

Coaching handler om å bistå deg (coachee) til å finne frem til ressurser og muligheter du kanskje ikke var bevisst.
Gjennom coaching økes din bevissthet, du finner løsninger som er dine og du ser muligheter du tidligere ikke så.
Coachingen foregår 1-1, enten fysisk eller via Teams.

Viser det ene resultatet