Kundesenterleder

Dette er programmet for deg som jobber som leder på kundesenter og leder et antall mennesker i hverdagen.

Programmet sikrer forståelse og innsikt knyttet til den viktige rollen du har som kundesenterleder.
Du er kanskje ny kundesenterleder, eller har vært det noen år allerede og opparbeidet deg noen vaner. Uansett om du er ny eller ikke, tar dette kurset sikte på å motivere til gode prestasjoner, gi gode verktøy til bruk i hverdagen, og være en arene for trening og utvikling. Slik at du blir trygg i rollen som leder og fortsetter din utvikling.

Mål med kurset:

Sikre forståelse og innsikt om verdien av rollen som leder i kundesenter
Skape engasjement for gode medarbeideropplevelser
Motivere til gode prestasjoner
Sikre at deltakerne har forståelse for effekten av verktøyene
Sikre at deltakerne kan benytte verktøyene på en god måte
Sikre bruk på verktøyene
Skape forståelse for verdien av trening
Legge til rette for god trening på bruk av verktøyene
Øke lysten til å trene
Sikre at deltakerne er trygge på rollen som leder og fortsetter å utvikle den

Viser det ene resultatet