Forventningsundersøkelsen

SeeYous Forventningsundersøkelse

De siste årene har SeeYou utviklet Kundeserviceprisen – «Best i test» til og også inneholde en omfattende forventningsundersøkelse. I denne undersøker SeeYou hvilke forventninger kundene har til kundesentre i årene som kommer. Undersøkelsen tar for seg områder som kundebehandleren, tekniske løsninger og mye annet. Under festmiddagen får deltakerne på Call Center Dagene også innsikt i rapporten og hvilke forventninger som kan møte dem og deres kundesenter i fremtiden.

Hva mener proffene?

I tillegg foretar SeeYou en forventningsundersøkelse blant deltakerne på Call Center Dagene hvor disse svarer på de samme spørsmålene som kundene har gjort. Dette gir et interessant innblikk i forskjellene mellom «proffene» og alminnelige kunder. Innsikten gir en økt bevissthet rundt at det til syvende og sist er kunden som har rett opplevelse og vi andre som må jobbe for at denne opplevelsen blir som vi ønsker den skal være. Forventingsundersøkelsen er også en del av hvert enkelt kundesenters rapport med resultatene fra Kundeserviceprisen. Rapporten for hvert enkelt kundesenter kan når som helst bestilles ved å sende en e-post til info@seeyou.no.