Skip to content

Spørsmål og svar

En av endringene i KSP24 – Kundeserviceprisen er at for å delta må selskapene melde seg på. Tidligere har SeeYou bestemt deltakere og klasser.

Samtidig er vi klar over at det er veldig stor variasjon i Norge, blant kundesentre. Noen er små, noen er store, noen har få ressurser og andre har mye ressurser. Derfor har vi i KSP24 – Kundeserviceprisen forsøkt å gi alle muligheter for å finne sin måte å være med på.

KSP24 – enkel:

  • Vi undersøker kun deres kundesenter
  • Dere får kun innsikt i egne resultater og ikke i andre selskapers resultater
  • Dere er med på den totale resultatlisten

KSP24 – konkurrent:

  • Vi undersøker deres kundesenter og kundesentrene hos inntil 5 konkurrenter
  • Dere velger selv hvilke disse 5 konkurrentene er, fra egen bransje eller fra andre bransjer
  • Dere får innsikt i resultatene for dere og de 5 konkurrentene
  • Dere er med på den totale resultatlisten