Skip to content

Spørsmål og svar

KSP – Kundeserviceprisen (2)

Tagger: poeng, resultat

I KSP – Kundeserviceprisen kan alle svaralternativer på alle spørsmål (det vi kaller «prestasjoner») gi poeng.

Ikke alle spørsmål har svaralternativer med poeng. F.eks. er vårt spørsmål om observatørene får tilbud om tilbakering ved telefonhenvendelser et spørsmål uten poeng. Dette skyldes bl.a. at ikke alle deltakerne har dette tilbudet og at vi kan få svar får vi får tilbudet. I disse 2 tilfellene ville det altså gitt en deltaker «minuspoeng» (0 poeng) om de ikke har tilbudet eller svarer raskt og det opplever vi som feil.

Noen av spørsmålene er vektet som viktigere enn andre og har derfor flere poeng tilgjengelig for det beste/riktigste svaralternativet. Noen spørsmål har flere svaralternativer og derfor flere alternativer for «poengfangst». Alle spørsmål med poeng har et alternativ med 0 poeng, for det dårligste svaralternativet. Våre observatører vet ikke antall poeng eller hvilke spørsmål som har poeng tilknyttet.

Tagger: poeng, resultat

Resultatet i KSP – Kundeserviceprisen utregnes fra hvor mange poeng dere har fått på spørsmålene i hver henvendelse delt på hvor mange poeng dere kunne fått – poeng fått/mulige poeng. Totalresultatet er med andre ord en prosentscore.