Skip to content

Spørsmål og svar

Vi legger løpende til nye spørsmål og svar.

I KSP – Kundeserviceprisen måler vi kundebehandlerens prestasjoner. Prestasjonene er det de gjør, skriver og sier og hvordan de gjør, skriver og sier dette. Prestasjonene er samlet i prestasjonsområder med et varierende antall prestasjoner i hvert område. Prestasjonsområdene er Svar- og ventetid, Mottak og velkomst, Kundebehandleren og Totalinntrykk.