Skip to content

Spørsmål og svar

Svar- og ventetider (4)

Messenger fungerer litt annerledes enn chat, selv om prinsippene er like. Vi venter derfor inntil 30 minutter ved første Messenger-henvendelse. I og med at man ikke kan avslutte en Messenger-henvendelse kan vi også få svar etter dette og før neste forsøk. Om vi ikke får svar prøver vi en gang til, helst innen samme uke.

Når vi sender e-post eller benytter et kontaktskjema venter vi inntil 3 virkedager på svar. Automatiske bekreftelser regnes ikke som svar på henvendelsen

For chathenvendelser venter vi inntil 5 minutter ved første forsøk. Om vi ikke får svar på første forsøk, prøver vi igjen en annen dag, helst innenfor samme uke. Andre gang venter vi også inntil 5 minutter

For telefonhenvendelser venter vi inntil 5 minutter ved første forsøk. Om vi ikke får svar på første forsøk, prøver vi igjen en annen dag, helst innenfor samme uke. Andre gang venter vi også inntil 5 minutter.