Skip to content

Spørsmål og svar

I KSP – Kundeserviceprisen måler vi kundebehandlerens prestasjoner.
Prestasjonene er det de gjør, skriver og sier og hvordan de gjør, skriver og sier dette. Prestasjonene er samlet i prestasjonsområder med et varierende antall prestasjoner i hvert område.
Prestasjonsområdene er Svar- og ventetid, Mottak og velkomst, Kundebehandleren og Totalinntrykk.